กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10
23
เด่นร้อยสิบหน่วย
1) --> 670-46       เด่น893 ผิด
2) --> 896-28       เด่น782
3) --> 087-40      เด่น904
4) --> 716-87      เด่น893 ผิด
5) --> 098-50      เด่น126 ผิด
6) --> 902-59      เด่น904
7) --> 208-12       เด่น015
8) --> 014-40       เด่น015
9) --> 953-69      เด่น126 ผิด
10) --> 811-18      เด่น560 ผิด
11) --> 406-54      เด่น126
12) --> 586-75      เด่น015
13) --> 901-69      เด่น893
14) --> 660-16      เด่น015
15) --> 792-27      เด่น671
16) --> 448-64      เด่น904
17) --> 830-58      เด่น459 ผิด
18) --> 839-58       เด่น348
19) --> 632-16       เด่น348
20) --> 113-31       เด่น348
21) --> 501-45    เด่น126
22) --> 720-17    เด่น015
23) --> 875-98   เด่น237
24) --> 482-74    เด่น782
25) --> 223-32    เด่น893
26) --> 262-32    เด่น 237
27) --> ???-??    เด่น 671

เด่นสิบหน่วย 1
1) --> 670-46       เด่น3501
2) --> 896-28       เด่น7945
3) --> 087-40      เด่น5723
4) --> 716-87      เด่น8056
5) --> 098-50      เด่น4612 ผิด
6) --> 902-59      เด่น9167 ผิด
7) --> 208-12       เด่น2490
8) --> 014-40       เด่น1389
9) --> 953-69      เด่น5723
10) --> 811-18      เด่น3501
11) --> 406-54      เด่น0278
12) --> 586-75      เด่น1389
13) --> 901-69      เด่น2490
14) --> 660-16      เด่น1389 ผิด
15) --> 792-27      เด่น7945
16) --> 448-64      เด่น0278
17) --> 830-58      เด่น3501
18) --> 839-58       เด่น9167
19) --> 632-16       เด่น8056 ผิด
20) --> 113-31       เด่น9167
21) --> 501-45    เด่น5723
22) --> 720-17    เด่น7945 ผืด
23) --> 875-98   เด่น8056
24) --> 482-74    เด่น4612
25) --> 223-32    เด่น7945 ผิด
26) --> 262-32    เด่น6934
27) --> ???-??    เด่น5723เด่นสิบหน่วย 2
1) --> 670-46       เด่น8904
2) --> 896-28       เด่น1237 ผิด
3) --> 087-40      เด่น7893
4) --> 716-87      เด่น3459 ผิด
5) --> 098-50      เด่น4560 ผิด
6) --> 902-59      เด่น3459ผิด
7) --> 208-12       เด่น0126
8) --> 014-40       เด่น9015
9) --> 953-69      เด่น3459
10) --> 811-18      เด่น0126
11) --> 406-54      เด่น7893 ผิด
12) --> 586-75      เด่น5671
13) --> 901-69      เด่น8904
14) --> 660-16      เด่น0126
15) --> 792-27      เด่น1237
16) --> 448-64      เด่น4560
17) --> 830-58      เด่น5671 ผิด
18) --> 839-58       เด่น7893
19) --> 632-16       เด่น7893
20) --> 113-31       เด่น1237
21) --> 501-45  เด่น6782  ผิด
22) --> 720-17    เด่น8940
23) --> 875-98   เด่น4560
24) --> 482-74    เด่น7893
25) --> 223-32    เด่น5671ผิด
26) --> 262-32    เด่น9015 ผิด
27) --> ???-??    เด่น9015


24
รอนิดหนึ่งครับพี่น้อง
กำลังกลั่นกรองอยู่ๆๆๆ nana11111 nana11111
25
  เด่น นอยๆๆๆๆ

   ***4**5**

**48*49*40*41**
**58*59*50*51*

         รอง
       ***3***
***30*31*39*
 sa4
26
******7**8******
***70*71*75*77*78*79*****
***80*81*85*87*88*89*****
******72*82*76*86*********
ขอให้รวยๆๆอย่าออกตัวเก่าอีกเด้อลาวเอ้ยๆๆ

ยอดรวมใหญ่ของกฐินที่ทอดถวายมื้อวาน
387,328 บาท ครับ อ.แชมป์
ของแนมบ่อเห็นครับพี่น้อง เป็นไปได้เบิด
27

Laosหวยเมืองลาวมื้อนี้
เด่น1111<>9999
เอามาหมุนเทื่อ บน-ล่าง
           ***291***
 :nanaa958333119:


28

Magnum หวยมาเลย์วันมื้อนี้
เด่น  2222<>3333
  ว่าสวยงามลองหมุนเบิ่ง
         ***263***
 :nanaa958333119:29

H.ฮานอยหวยเวียดนามมื้อนี้
เด่น 9999<>5555
    บน-ล่างมา หมุนเบิ่ง
          ** 695**
 :nanaa958333119:


หน้า: 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10