กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10
21
นอย3/8/63

    เด่น
**2x-x2**
**1x-x1**
    sa4   
     รอง
**3x-x3**

หาคู่เองครับ
22
ไทย2/8/63

    เด่น
**2x-x2**
**1x-x1**-----611 
    sa4   
     รอง
**0x-x0**----04

**ช่วงนี้ขอวางเด่นอย่างเดียวก่อนครับ
จับคู่ลง..ไม่ค่อยถูก***
24
  16/8/63
     เด่นบน
   x1x----x0x
12  14  16  18
02   04  06  08
 sa4
   **วางเป็นแนวทางไว้ก่อนครับ


25
ไทย2/8/63

    เด่น
**2x-x2**
**1x-x1**
    sa4   
     รอง
**0x-x0**
29
*********8**2*********รอง**7*****
***80*82*84*85*87*89**86**88*****
***20*23*24*25*27*29**28***22****
***กัน**0*72*74*75*79****77********
หน้า: 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10