กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10]
91
เด่น    8    7    6
        56 57 58 70 71 72 73 74
       
92
50
60
65
68

ชอบคู่ใด  จัดๆๆๆๆๆ  ครับ
94
สรุปๆๆๆๆ
**7*8*9**

เด่นบน***7**
**47*57*67*87**

เด่นล่าง***9**
**93*94*97*98**

 sa4 :nanaba915073742: :nanaa958333119:

รอง..บ/ล **27*34*48**
แค่แนวทางไม่ชอบก็ผ่านครับ
96
ด้วยสถิตินอยๆๆๆ
ติด  7-8-9   รูดๆๆๆ
        sa4
100               27  38  79 

   เน้นๆๆๆๆ    79  379


                    :nanaa958333119:
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10]